Slide
Poslanstvo
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Trbovlje« kot tudi Statut zavoda, natančno določata področje delovanja, pravice in obveznosti zaradi katerih je bil zavod ustanovljen.

Zavod za šport Trbovlje je v svojih statutarnih določilih zavezan, da upravlja ter vzdržuje z razpoložljivimi športnimi objekti, ki mu jih je dala v upravljanje občina. Poleg vsega ostalega zapisanega je osnovna naloga, oziroma poslanstvo zavoda:
- ustvarjati pogoje za razvoj športa v Trbovljah,
- omogočiti že delujočim športnim društvom ter klubom čim boljše pogoje za doseganje zastavljenih ciljev,
- spodbujati k množičnosti športne rekreacije.

Prvenstveno pa je cilj spodbujanje, spoznavanje ter ustvarjanje možnosti za razvoj športa mladih, s poudarkom na predšolski ter osnovnošolski mladini.